AKTUALNOŚCI

30.12.2020 r.

Kompendium produkcji filmu fabularnego

Kino Polska poleca kompleksową publikację, która zainteresuje wszystkich związanych z produkcją filmową. „Kompendium produkcji filmu fabularnego” to zawarta w 6 tomach wiedza na temat produkcji, finansowania i dystrybucji filmu fabularnego w warunkach polskiego rynku.

Cykl wydawniczy “KOMPENDIUM PRODUKCJI FILMU FABULARNEGO” to koncepcja obejmująca wszystkie ważne elementy procesu tworzenia filmów w zestaw publikacji tworzonych przez praktyków i wykładowców szkół filmowych, autorów programów nauczania na kierunkach produkcji filmowej.

Doświadczenia największych instytucji filmowych i firm producenckich w połączeniu z praktyczną wiedzą osób odpowiedzialnych za konkretne produkcje i/lub etapy kształcenia w szkołach filmowych dały projekt zawierający kompleksową wiedzę na temat produkcji – od procesów organizacyjnych i finansowych (kompletny program nauczania na kierunkach produkcji), poprzez dystrybucję i prawo autorskie, po kodeks praw i obowiązków członków ekipy filmowej. Całość uzupełnia publikacja odnosząca się do podobnych aspektów, ale w kontekście fabularnego filmu krótkometrażowego.

Obecnie w sprzedaży dostępne są już tomu III i IV. Trwają prace nad aktualizacjami treści wynikającymi ze zmian na rynku kinematografii, wywołanych pandemią – ale cykl wydawniczy będzie sukcesywnie uzupełniany pozostałymi tomami do 31.03.2021 roku.

Sześcio-tomowe wydawnictwo jest kompleksową pozycją dla studentów i młodych filmowców pozwalająca na rozpoznanie zagadnień związanych z dystrybucją filmów na różnych polach eksploatacji, od kina do telewizji, ze szczególnym uwzględnieniem rynku VOD, z aktualizacją dotyczącą okresu po pandemii. Podręcznik jest zalecany kandydatom na studentów i studentom szkół filmowych / uczelni filmowych w Katowicach, Łodzi, Gdyni i Warszawie, ale także młodym producentom i kierownikom produkcji oraz twórcom, tworzącym w obszarze filmu fabularnego.

W skład wydawnictwa chodzą następujące tomy:

TOM I
PRODUKCJA: ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE
TOM II
FINANSOWANIE: BUDŻET I KOSZTORYS
TOM III
DYSTRYBUCJA: POLA EKSPLOATACJI I MONETYZACJA
TOM IV
PRAWO AUTORSKIE: ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE
TOM V
EKIPA FILMOWA: PRAWA I OBOWIĄZKI & SŁOWNIK TERMINOLOGII
TOM VI
KRÓTKI METRAŻ: PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

Nowe doktryny produkcji, porządkujące terminologię, procesy technologiczne i produkcyjne w obliczu zmian rynkowych.

TOM I i II – ORGANIZACJA PRODUKCJI oraz BUDŻET I KOSZTORYS ma zaplanowaną premierę na 31.03.2021 roku.
Więcej o projekcie na stronie: www.kpff.pl

INNE KANAŁY

 • Filmbox Live
 • Stopklatka
 • ZoomTV
 • KinoTV
 • Kino Polska Muzyka
 • Gametoon
 • Filmbox Premium
 • Filmbox Extra
 • Filmbox Family
 • Filmbox Action
 • Filmbox Arthouse
 • Fightbox
 • Docubox
 • FashionBox
 • Fast&FunBox
 • Funbox
 • 360 TuneBox
 • Filmbox Live
 • Stopklatka
 • ZoomTV
 • KinoTV
 • Kino Polska Muzyka
 • Gametoon
 • Filmbox Premium
 • Filmbox Extra
 • Filmbox Family
 • Filmbox Action
 • Filmbox Arthouse
 • Fightbox
 • Docubox
 • FashionBox
 • Fast&FunBox
 • Funbox
 • 360 TuneBox