Łączenie

Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA KINO POLSKA TV S.A.

 

Skład Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.:

  • Loni Farhi – Przewodniczący Rady Nadzorczej

  • Stacey Sobel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

  • Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)

  • Krzysztof Rudnik – Członek Rady Nadzorczej

  • Leszek Stypułkowski – Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)

  • Piotr Reisch – Członek Rady Nadzorczej

  • Katarzyna Woźnicka – Członek Rady Nadzorczej

 

Loni Farhi - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Członek British Academy of Film and Television Arts-East Coast. Od wielu lat pracuje w branży filmowej.


Przebieg kariery zawodowej:

1990 – obecnie SPI International INC., Nowy Jork – Prezes Zarządu

1989 – 1991 SPI INC. – założyciel, CEO

1987 – 1989 Ans International - Managing Partner

1978 – 1985 Eskimo Yunleri A.S. 

·         1978-1980 - Sales Manager

·         1980- 1983 - Production Manager

·         1983-1985 - General Manager

 

Stacey Sobel - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

W roku 1980 uzyskała tytuł magistra na Uniwersytecie w Bostonie na Wydziale Sztuki. Od 28 lat pracuje w branży filmowej.


Przebieg kariery zawodowej:

1989 – obecnie SPI International INC., Nowy Jork – Wiceprezes Zarządu

1980 – 1988 Cannon Films INC., Los Angeles

1980 – 1981 - Account Executive Domestic Sales

1982 – 1988 - AVP International Sales 

 

Piotr Orłowski - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Fundacji im. Stefana Batorego na Uniwersytecie Oksfordzkim. Od roku 2006 radca prawny oraz partner w Orłowski Matwijcio Kancelaria Radców Prawnych Sp. P. Specjalizuje się w obsłudze spółek publicznych, audytach oraz restrukturyzacjach spółek. 

 

Krzysztof Rudnik - Członek Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

Krzysztof Rudnik jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którą ukończył w 2000 r. Studiował również w ramach programu CEMS na NHH w Bergen, Norwegia. Posiada tytuł amerykańskiego doradcy inwestycyjnego CFA.

Krzysztof Rudnik posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć oraz wyceny przedsiębiorstw. W latach 2000-2013 pracował w takich instytucjach jak Deloitte, Ernst & Young oraz BRE Corporate Finance. Obecnie sprawuje funkcje nadzoru właścicielskiego w spółkach portfelowych Total FIZ. Członek rady nadzorczej Kino Polska TV S.A. i Braster S.A. Dodatkowo jest członkiem Rady Dyrektorów Orphee S.A. i współpracuje z PZ Cormay S.A. w zakresie komercjalizacji nowych produktów tej spółki.

 

Leszek Stypułkowski - Członek Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

Leszek Stypułkowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którą ukończył w roku 2004. Uzyskał tytuł magistra nauk ekonomicznych na kierunku  „Zarządzanie i Marketing”. Studiował również prawo na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz marketing międzynarodowy na Uniwersytecie w Mannheim (Niemcy). Obecnie Prezes Zarządu Index Copernicus Sp. z o.o.


Pan Stypułkowski posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Wilbo S.A. – spółki notowanej na GPW. Wcześniej zarządzał międzynarodowymi strukturami  sprzedaży w VTS Group (producenta systemów klimatyzacyjnych należący do światowej czołówki). Leszek Stypułkowski zajmuje się projektami restrukturyzacyjnymi jako interim manager tzw. tymczasowy zarządzający). Ostatnio, z sukcesem, zrealizował projekt restrukturyzacji Point Group S.A. (PMPG S.A.) – spółki notowanej na GPW.


W kręgu zainteresowań Pana Stypułkowskiego jest również praca badawcza z zakresu innowacyjnych rozwiązań w polityce społecznej (w sektorze publicznym), którą prowadzi jako członek – sygnatariusz Initiative for Innovation in Regulation (IRI), instytutu założonego przy Central European  University, ufundowanym przez George’a Sorosa w Budapeszcie.  

 

Piotr Reisch - Członek Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

Piotr Reisch urodził się w 1966 roku. Studiował na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W roku 1992 uzyskał tytuł BBA Ekonomia i Finanse (Bachelor of Bussines Administration) na City University of New York, Baruch College, a w roku 1995 na tym samym uniwersytecie tytuł MBA Ekonomia i Inwestycje. Producent i koproducent wielu filmów fabularnych i dokumentalnych. W latach 2007-2014 sprawował funkcję Prezesa Zarządu Kino Polska TV S.A.

 

Przebieg kariery zawodowej:

2017 - obecnie - Cable Television Networks & Partners sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej

2011 – 2015 Fundacja Kino Polska – Prezes Zarządu

2012 – 2016 Kino Polska Program Sp. z o.o. (komplementariusz spółki Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA) – Prezes Zarządu

2010 – 2015 Stopklatka S.A. – od 2013 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej (wcześniej Członek Rady Nadzorczej)

2010 – 2013 SPI Hungary Ltd. – Dyrektor Zarządzający

2010 – 2014 Help Film Slovakia s.r.o – Dyrektor Zarządzający/Członek Zarządu

2010 – 2014 Help Film s.r.o – Dyrektor Zarządzający/Członek Zarządu

2007 – 2014 Kino Polska TV S.A. (wcześniej Kino Polska Sp. z o.o.) – Prezes Zarządu

2007 – 2013 SPInka Film Studio Sp. z o.o. (wcześniej: SPI Film Studio Sp. o.o.) – Prezes Zarządu

2006 – 2008 Guris Bois Sp. z o.o. – Członek Zarządu

2005 – obecnie Fundacja Przyjaciele Misia – Prezes Zarządu

2004 – obecnie Wytwórnia Pozytywna – Producent, właściciel

2002 – 2008 Luna sp. z o.o. – Prezes Zarządu

2001 – obecnie Producent i koproducent filmów fabularnych i dokumentalnych

1999 – 2013 SPI International Polska Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

1997 – 1998 New Films International Nowy Jork , USA – Dyrektor ds. sprzedaży międzynarodowej

1994 – 1997 Super Express Nowy Jork, USA – Redaktor Naczelny, Szef działu amerykańskiego

 

Katarzyna Woźnicka – Członek Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

Katarzyna Woźnicka urodziła się w 1976 roku. Studiowała na Wydziale Finansów i Księgowości Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2001 roku uzyskała tytuł Magistra Finansów i Księgowości. Od 2009 roku jest członkiem ACCA, a od 2014 roku FCCA.

 

Przebieg kariery zawodowej:

od 01.01.2016 – obecnie SPI International Group – CFO

2014 – obecnie Stopklatka S.A. – Dyrektor Finansowy

2014 – 2015 Kino Polska TV S.A. – Dyrektor Finansowy

2010 – 2014 LexisNexis Polska Sp. z o.o. – Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu

2007 – 2010 LexisNexis Polska Sp. z o.o. – Manager ds. finansów

2006 – 2007 Agora S.A. – Controller finansowy

2003 – 2006 Agora S.A. – Analityk

2001 – 2003 Prószyński S.A. / Agora S.A. – Kierownik Działu administracji Biura Reklamy

 

PDFRegulamin Rady Nazdrorczej Kino Polska TV S.A.
 

        Sprawozdanie Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. z działalności w roku 2015

PDF
 
 
PDFSprawozdanie Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. z działalności w roku 2013
 

PDFSprawozdanie Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. z działalności w roku 2012
 

PDFSprawozdanie Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. z działalności w roku 2011
 

PDFSprawozdanie Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. z działalności w roku 2010