Łączenie

Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA KINO POLSKA TV S.A.

 

Skład Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.:

  • Loni Farhi – Przewodniczący Rady Nadzorczej

  • Stacey Sobel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

  • Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)

  • Krzysztof Rudnik – Członek Rady Nadzorczej

  • Leszek Stypułkowski – Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)

  • Piotr Reisch – Członek Rady Nadzorczej

  • Katarzyna Woźnicka – Członek Rady Nadzorczej

 

Loni Farhi - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Członek British Academy of Film and Television Arts-East Coast. Od wielu lat pracuje w branży filmowej.


Przebieg kariery zawodowej:

1990 – obecnie SPI International INC., Nowy Jork – Prezes Zarządu

1989 – 1991 SPI INC. – założyciel, CEO

1987 – 1989 Ans International - Managing Partner

1978 – 1985 Eskimo Yunleri A.S. 

·         1978-1980 - Sales Manager

·         1980- 1983 - Production Manager

·         1983-1985 - General Manager

 

Stacey Sobel - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

W roku 1980 uzyskała tytuł magistra na Uniwersytecie w Bostonie na Wydziale Sztuki. Od 28 lat pracuje w branży filmowej.


Przebieg kariery zawodowej:

1989 – obecnie SPI International INC., Nowy Jork – Wiceprezes Zarządu

1980 – 1988 Cannon Films INC., Los Angeles

1980 – 1981 - Account Executive Domestic Sales

1982 – 1988 - AVP International Sales 

 

Piotr Orłowski - Członek Rady Nadzorczej

Piotr Orłowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2001 uzyskał tytuł magistra prawa. Stypendysta Fundacji im. Stefana Batorego na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Zasiada w Radach Nadzorczych Kino Polska TV S.A. (od 2011 r.), Stopklatka S.A. (od 2011 r.) i Remedis S.A. 

Od 2006 r. jest Partnerem w spółce Orłowski Matwijcio Kancelaria Radców Prawnych Sp. P.

 

Krzysztof Rudnik - Członek Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

Krzysztof Rudnik sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. od października 2013r., dodatkowo uczestniczy w pracach Komitetu Audytu tej Spółki. 

Krzysztof Rudnik jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którą ukończył w 2000 r. Studiował również w ramach programu CEMS na NHH w Bergen, Norwegia. Posiada kwalifikacje amerykańskiego doradcy inwestycyjnego CFA.

Krzysztof Rudnik posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć, wyceny przedsiębiorstw oraz budowania wartości firmy. W latach 2000-2013 pracował w takich instytucjach jak Deloitte, Ernst & Young oraz BRE Corporate Finance. Od kwietnia 2013 r. sprawuje funkcje nadzoru właścicielskiego w spółkach portfelowych Total FIZ. Obecnie członek Rady Nadzorczej Braster S.A. Dodatkowo jest członkiem Rady Dyrektorów Orphee S.A. i współpracuje z PZ Cormay S.A. w zakresie komercjalizacji nowych produktów tej spółki.

Ponadto zasiadał w Radach Nadzorczych i pełnił obowiązki przewodniczącego Komitetu Audytu w następujących spółkach notowanych na GPW: PZ Cormay S.A. (w latach 2013-2014) i Biomed Lublin WSiS S.A. (w latach 2013-2015).

 

Leszek Stypułkowski - Członek Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

Leszek Stypułkowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którą ukończył w roku 2004. Uzyskał tytuł magistra nauk ekonomicznych na kierunku Zarządzanie i Marketing. Studiował również prawo na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz marketing międzynarodowy na Uniwersytecie w Mannheim (Niemcy). 

Od listopada 2011 r. jest głównym udziałowcem oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu w Index Copernicus Sp. z o.o., podmiotu wspierającego jednostki naukowe w zakresie tworzenia, parametryzacji, upowszechniania oraz wdrażana (komercjalizacji) osiągnięć naukowych w celu podniesienia innowacyjności, a przez to konkurencyjności gospodarki. Posiada 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. W latach 2007 - 2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Wilbo S.A. – spółki notowanej na GPW. Wcześniej zarządzał międzynarodowymi strukturami  sprzedaży w VTS Group (producenta systemów klimatyzacyjnych należący do światowej czołówki). Leszek Stypułkowski zajmuje się projektami restrukturyzacyjnymi jako interim manager (tzw. tymczasowy zarządzający), w latach 2012-2013 z sukcesem zrealizował projekt restrukturyzacji Point Group S.A. (PMPG S.A.) – spółki mediowej notowanej na GPW m.in. właściciela tygodników „Wprost” oraz „Do Rzeczy”.

Od roku 2010 współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego – m.in. jako członek z prawem głosu grupy sterującej projektu systemowego pt. „Stworzenie Sytemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on” oraz jako współautor założeń do reformy szkolnictwa wyższego przygotowanych pod egidą Instytutu Allerhanda. Jest też współfundatorem i przewodniczącym rady Fundacji Administrategy Lab, która zajmuje się propagowaniem zarządzania strategicznego 
w administracji publicznej, szczególnie w krajach EU-11. 

Od 2013 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

 

Piotr Reisch - Członek Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

Piotr Reisch urodził się w 1966 r. Studiował na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W roku 1992 uzyskał tytuł BBA Ekonomia i Finanse (Bachelor of Bussines Administration) na City University of New York, Baruch College, a w roku 1995 na tym samym uniwersytecie tytuł MBA Ekonomia i Inwestycje. Producent i koproducent wielu filmów fabularnych i dokumentalnych. W latach 2007-2014 sprawował funkcję Prezesa Zarządu Kino Polska TV S.A., a od 2014 r. zasiada w Radzie Nadzorczej tej spółki. 

Przebieg kariery zawodowej:
2017 – obecnie Cable Television Networks & Partners sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
2011 – 2015 Fundacja Kino Polska – Prezes Zarządu
2012 – 2016 Kino Polska Program Sp. z o.o. (komplementariusz spółki Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA) – Prezes Zarządu
2010 – 2015 Stopklatka S.A. – od 2013 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej (wcześniej Członek Rady Nadzorczej)
2010 – 2013 SPI Hungary Ltd. – Dyrektor Zarządzający
2010 – 2014 Help Film Slovakia s.r.o – Dyrektor Zarządzający/Członek Zarządu
2010 – 2014 Help Film s.r.o – Dyrektor Zarządzający/Członek Zarządu
2007 – 2014 Kino Polska TV S.A. (wcześniej Kino Polska Sp. z o.o.) – Prezes Zarządu
2007 – 2013 SPInka Film Studio Sp. z o.o. (wcześniej: SPI Film Studio Sp. o.o.) – Prezes Zarządu
2006 – 2008 Guris Bois Sp. z o.o. – Członek Zarządu
2005 – obecnie Fundacja Przyjaciele Misia – Prezes Zarządu
2004 – obecnie Wytwórnia Pozytywna – Producent, właściciel
2002 – 2008 Luna sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2001 – obecnie Producent i koproducent filmów fabularnych i dokumentalnych
1999 – 2013 SPI International Polska Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
1997 – 1998 New Films International Nowy Jork , USA – Dyrektor ds. sprzedaży międzynarodowej
1994 – 1997 Super Express Nowy Jork, USA – Redaktor Naczelny, Szef działu amerykańskiego

 

Katarzyna Woźnicka – Członek Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

Katarzyna Woźnicka studiowała na Wydziale Finansów i Księgowości Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2001 r. uzyskała tytuł Magistra Finansów i Księgowości. Od 2009 r. jest członkiem ACCA, a od 2014 r. FCCA.

W latach 2001 – 2003 była Kierownikiem Działu administrowania zakupami w Prószyński S.A./Agora S.A. Następnie w Agora S.A. (w latach 2003 – 2006) pracowała na stanowisku Analityka, a później (2006 – 2007) jako Controller finansowy. W latach 2007 – 2014 związana z LexisNexis Polska Sp. z o.o. na początku jako Manager ds. finansów, a następnie jako Dyrektor finansowy / Członek Zarządu.

W latach 2014 – 2015 Katarzyna Woźnicka pracowała w Kino Polska TV S.A. na stanowisku Dyrektora finansowego. Od 2016 r. zasiada w Radzie Nadzorczej Emitenta jako Członek Rady Nadzorczej.

Od 2014 r. zatrudniona w Stopklatka S.A. jako Dyrektor finansowy. Od 2016 r. sprawuje funkcję CFO w SPI International Group.

 

PDFRegulamin Rady Nazdrorczej Kino Polska TV S.A.

 

       Sprawozdanie Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. z działalności w roku 2016

        Sprawozdanie Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. z działalności w roku 2015

PDF
 
 
PDFSprawozdanie Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. z działalności w roku 2013
 

PDFSprawozdanie Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. z działalności w roku 2012
 

PDFSprawozdanie Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. z działalności w roku 2011
 

PDFSprawozdanie Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. z działalności w roku 2010