Łączenie

Kontakt

KINO POLSKA TV S.A.
ul. Puławska 435A
02-801 Warszawa
tel: + 48 22 356 74 00
fax: + 48 22 356 74 01
email: inwestorzy@kinopolska.pl

Marta Kruk-Bogusz - Manager ds. controllingu i relacji inwestorskich
email: mbogusz@kinopolska.pl