Łączenie

Kalendarium 2019

Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2019 r.:

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2018

- termin publikacji: 21 marca 2019 r.

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018

- termin publikacji: 21 marca 2019 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.

- termin publikacji: 16 maja 2019 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r.

- termin publikacji: 22 sierpnia 2019 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.

- termin publikacji: 14 listopada 2019 r.

 

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie - 24 czerwca 2019 r., 11:00.

 

Spotkania z Inwestorami i Analitykami:

2 kwietnia 2019 r. godz. 12:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 2018

 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - 2 kwietnia 2019 r.

 

17 maja 2019 r. godz. 10:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za 1Q 2019 r.

Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - 17 maja 2019 r.