Łączenie

Kalendarium 2019

Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2019 r.:

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2018

- termin publikacji: 21 marca 2019 r.

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018

- termin publikacji: 21 marca 2019 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.

- termin publikacji: 16 maja 2019 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r.

- termin publikacji: 22 sierpnia 2019 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.

- termin publikacji: 14 listopada 2019 r.