Łączenie

Kalendarium 2018

Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2018 r.:

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2017

– termin publikacji: 22 marca 2018 r.

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017

– termin publikacji: 22 marca 2018 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

– termin publikacji: 14 maja 2018 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r.

– termin publikacji: 23 sierpnia 2018 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r.

– termin publikacji: 8 listopada 2018 r.