Łączenie

Oferta publiczna akcji

W dniu 31 marca 2011 roku dokonano przydziału 4.000.000 akcji serii B Kino Polska TV S.A. objętych publiczną ofertą na podstawie Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 lutego 2011 r.

Akcje spółki w ofercie publicznej oferowane były w podziale na dwie transze:
- 1 000 000 akcji w Transzy Małych Inwestorów
- 3 000 000 akcji w Transzy Dużych Inwestorów

Średnia stopa redukcji zapisów w Transzy Małych Inwestorów wyniosła 90,892%.
W Transzy Dużych Inwestorów, Inwestorzy dokonali zapisów na akcje serii B zgodnie z wezwaniami do złożenia i opłacenia zapisu.

Cena emisyjna Akcji serii B wyniosła 9,50 zł za jedną akcję.

Harmonogram oferty przedstawiał się następująco:

Publikacja prospektu 3 marca
Budowa księgi popytu 16-22 marca 2011 r.,
do godz. 12:00
Podanie ceny emisyjnej do publicznej wiadomości 22 marca 2011 r.
Zapisy i wpłaty Inwestorów Indywidualnych i Instytucjonalnych 23-30 marca 2011 r.
Ostateczny przydział 31 marca 2011 r.

Oferujący akcje: Noble Securities S.A.