Łączenie

Akcjonariat

Kontakt

KINO POLSKA TV S.A.
ul. Puławska 435A
02-801 Warszawa
tel: + 48 22 356 74 00
fax: + 48 22 356 74 01
email: inwestorzy@kinopolska.pl

Tomasz Gutowski - Manager ds. relacji inwestorskich
email: tgutowski@kinopolska.pl

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Komunikaty prasowe

Kalendarium