Kino Polska TV S.A. z wyższymi przychodami ze sprzedaży

piątek, 26 sierpnia 2011

Aż o ok. 60% zwiększyła swoje przychody ze sprzedaży Kino Polska TV S.A. w pierwszym półroczu 2011 roku. – Okres ten był dla nas niezwykle dynamiczny – mówi Bogusław Kisielewski, Członek Zarządu Kino Polska TV S.A.


Produkcja kanałów – dodatkowy segment operacyjny, jaki pojawił się w strukturze przychodów spółki w roku 2011 – w pierwszym półroczu przyniósł jej wpływy w wysokości ok. 11,2 mln zł. W tym samym czasie Kino Polska TV S.A. odnotowała też znaczący wzrost przychodów z rynku VOD. Ze 148,3 tys. zł (stan na 30.06.2010 r.) zwiększyły się one do kwoty ponad 2,4 mln zł (stan na 30.06.2011 r.).


Jednocześnie miał miejsce wzrost liczby abonentów produkowanych przez spółkę kanałów: o ok. 118% w przypadku kanałów FilmBox oferowanych w pakiecie Premium (FilmBox Family, FilmBox Extra i FilmBox HD), ok. 44% dla kanału FilmBox i ok. 24% w odniesieniu do Telewizji Kino Polska. Dzięki temu w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego przychody z działalności emisyjnej spółki wzrosły o ok. 17%.


Po pierwszym półroczu powiększyły się także aktywa Kino Polska TV S.A. 30 czerwca 2011 roku ich wartość wynosiła ok. 68,9 mln zł, wobec 24,7 mln zł w poprzednim roku (stan na 30.06.2010). Zysk netto spółki za pierwsze półrocze 2011 roku wyniósł blisko 3,5 mln zł.


12 kwietnia Kino Polska TV S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych. Środki pozyskane z emisji akcji pozwoliły spółce poszerzyć działalność o nowe terytoria. 18 kwietnia 2011 roku na terenie Hiszpanii za pośrednictwem platformy satelitarnej Starmax HD rozpoczęto nadawanie kanałów telewizyjnych FilmBox i FilmBox España.


W ramach realizacji celów emisyjnych spółka poczyniła znaczące inwestycje w postaci zakupu infrastruktury, potrzebnej do produkcji kanałów z rodziny FilmBox, w tym – nowoczesnych systemów playoutowych. Wdrożone też zostały modernistyczne systemy IT, niezbędne do prowadzenia dalszych działań programowych.


W maju uruchomiony został nowy kanał muzyczno-filmowy, Kino Polska Muzyka. Od momentu premiery stacja cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem widzów, jak również operatorów sieci kablowych i satelitarnych. – Aktualny zasięg techniczny programu to ponad 1,4 mln gospodarstw domowych – mówi Bogusław Kisielewski. – Kolejni operatorzy chętnie podejmują z nami rozmowy o włączeniu Kino Polska Muzyka do swoich ofert. Obok umowy z Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. i Multimedia Polska S.A. podpisaliśmy już kilkanaście umów z sieciami kablowymi.


Wzorem lat poprzednich w pierwszym półroczu roku 2011 Kino Polska TV S.A. kontynuowała również działania w zakresie produkcji filmowej. 17 maja 2011 roku Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A. wyraziła zgodę na zawarcie umów produkcyjnych dotyczących filmów „Od pełni do pełni” oraz „Komisarz Blond”.


Kino Polska TV S.A., wraz ze Stopklatka S.A., tworzy Grupę Kapitałową Kino Polska TV S.A., która w pierwszym półroczu 2011 odnotowała zysk netto w wysokości ok. 3 mln zł. Wynik ten jest niższy od osiągniętego w tym samym okresie zysku netto Kino Polska  TV S.A., spółki dominującej w Grupie. – Wpłynęła na to między innymi trudna sytuacja na rynku reklamy, strata netto spółki zależnej Stopklatka S.A. odnotowana w drugim kwartale tego roku, a także niekorzystny kurs euro – mówi Bogusław Kisielewski.


W drugim kwartale 2011 w spółce Stopklatka S.A. przeprowadzono znaczącą restrukturyzację. Miała ona na celu obniżenie kosztów operacyjnych i osiągnięcie przez spółkę progu rentowności.


Bogusław Kisielewski dodaje, że Zarząd Kino Polska TV S.A. w dalszym ciągu prowadzi działania zmierzające do wygenerowania w roku 2011 zysku zgodnego z prognozą, podaną w Prospekcie Emisyjnym Spółki.


Więcej informacji:
Magda Kruk – Manager ds. controllingu i relacji inwestorskich
Kino Polska TV S.A.
E: mkruk@kinopolska.pl

Powrót do strony głównej