Rezygnacja Kino Polska TV S.A. z ubiegania się o koncesję naziemną dla kanału Kino Polska Nostalgia

środa, 6 lipca 2011

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła dziś rezygnację Kino Polska TV S.A. z koncesji na nadawanie naziemne programu pod nazwą Kino Polska Nostalgia w sygnale multipleksu pierwszego.

Podejmując decyzję o wycofaniu się z multipleksu pierwszego, zarząd spółki wziął pod uwagę analizy rynku w kontekście niedawnego debiutu spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych. - Priorytetowe jest dla nas zapewnienie Kino Polska TV S.A. stabilnego rozwoju – mówi Bogusław Kisielewski, Dyrektor Generalny spółki. - Dbając o dalszy wzrost wartości naszych akcji postanowiliśmy skoncentrować działalność w segmentach telewizji płatnej.

Decyzja ta nie wpłynie na przedstawione w prospekcie emisyjnym prognozowane wyniki spółki i cele emisyjne w roku 2011, ponieważ projekt ten nie był w nich uwzględniony – dodaje Bogusław Kisielewski.


Więcej informacji:

Agnieszka Łapińska- PR Manager Kino Polska TV S.A.
E: alapinska@kinopolska.pl

Powrót do strony głównej