Trela - książka pod patronatem Telewizji Kino Polska

poniedziałek, 7 grudnia 2015

Trela

Pierwsza książka o Jerzym Treli – wielkim polskim aktorze i wyjątkowym człowieku.

Jerzy Trela zagrał w swoim życiu około trzystu pięćdziesięciu ról – teatralnych, filmowych i telewizyjnych, współpracował z najwybitniejszymi reżyserami i aktorami różnych pokoleń. Kojarzony z rolami w repertuarze romantycznym i młodopolskim (Dziady, Wyzwolenie, Sędziowie) zagrał również wiele ról komediowych i charakterystycznych.
Przez ponad trzydzieści lat kształtował pokolenia aktorskie, ucząc w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie – w latach 1984–1990 był rektorem tej uczelni. Przez całe życie związany z Krakowem, w latach 1970–2014 był aktorem Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej.

Beata Guczalska zajmuje się twórczością aktorską i reżyserską we współczesnym teatrze polskim. Pracując od przeszło dwudziestu lat w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, ma okazję obserwować z bliska artystów sceny. W roku 2014 wydała książkę Aktorstwo polskie. Generacje, która otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych.

Powrót do strony głównej